Burmistrz odpowiada

Odpowiedzi na zapytania mieszkańców

1. Czy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej złamał ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne?2. W roku 2010-jeszcze budżet poprzednika były pieniądze na projekt hali sportowej , jeśli się nie mylę to była to suma 500 tys. zł. W roku 2012 zaplanował Pan 2 mln zł na budowę hali. Koszt projektów wynosił 300 tys. Z moich obserwacji wynika, że jest oczyszczony tylko teren z krzewów i drzew, czyli prace naziemne, wobec tego co się stało z tymi ponad 2 mln zł. Proszę powiedzieć jaki jest przewidywany ostateczny koszt budowy hali sportowej?3. Czy zatrudniony jest w Urzędzie drugi informatyk?

czytaj dalej »

Odpowiedzi na zapytania mieszkańców

Jak przedstawia się realizacja inwestycji pod nazwą "hala sportowa"?

czytaj dalej »

Odpowiedzi na zapytania mieszkańców

Jak przedstawia się realizacja remontu przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej?

czytaj dalej »

Odpowiedzi na zapytania mieszkańców

Ile środków finansowych wydano na promocję Gminy w 2012 roku? Co składało się na powyższe pozycje –proszę o wskazanie zakupionych i/lub wydanych materiałów promujących Gminę, kwot, ilości sztuk? Czy wydrukowane zostały kartki widokowe mające promować nasze miasto ? Czyj to był projekt?

czytaj dalej »

Informacja Burmistrza w związku z pytaniami Kroniki Beskidzkiej dotyczącymi wyjazdów służbowych

 

czytaj dalej »

Strona 2 z 3