Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[30.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju – kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[29.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogi gminnej Zebrzydowice Wudyka oraz sieci kablowej 0,4 kV na skrzyżowaniu z drogą nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w Zebrzydowicach odcinek 070 KM 1.327

[28.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [14.01.2021] Informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[18.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [29.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [30.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe [10.12.2020] Pytania i odpowiedzi [14.12.2020] Pytania i odpowiedzi [17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska - Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. Przytkowice Grabie III - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe [10.12.2020] Pytania i odpowiedzi [14.12.2020] Pytania i odpowiedzi [17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[2.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne [9.12.2020] Treść pytań i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu [16.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [11.01.2021] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2021

[12.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert [18.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.01.2021] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

[05.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [18.11.2020] Treść pytań i odpowiedzi, informacja o zmianie siwz [23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert [03.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.12.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[5.10.2020] Zapytanie ofertowe [7.10.2020] Pytania i odpowiedzi [8.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie [9.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie

czytaj dalej »

Budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania

[30.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [16.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [26.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania nr 2, 3, 6, 7 [27.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania nr 1, 4, 5 [19.11.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[24.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [09.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [22.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.11.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

[16.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [28.09.2020] Pytania i odpowiedzi do SIWZ [01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [09.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [03.11.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań

[31.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [20.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [23.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym

[24.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [08.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.10.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [26.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ oraz inne informacje [28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ [02.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [18.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [6.10.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [17.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [22.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [14.08.2020] Pytania i odpowiedzi [14.08.2020] Pytania i odpowiedzi [20.08.2020] Informacja o zmianie treści SIWZ [25.08.2020] Pytania i odpowiedzi, informacja o zmianie SIWZ [28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ [31.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [11.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [6.10.2020] Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

[15.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [7.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.08.2020] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania

[8.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [20.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 1 z 25