Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim wraz z instalacjami wewnętrznymi

[11.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

[05.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [20.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 4+133,00 – 4+192,00 i odc. 050 km 0+200,00 – 0+269,00

[01.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [02.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych

[10.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [25.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [13.09.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.09.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 6 zadań

[12.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [03.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [16.08.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań

[10.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [21.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [08.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[22.06.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [28.06.2017] Pytania i odpowiedzi [03.07.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej

[12.06.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [19.06.2017] Informacja uzupełniająca [27.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [03.07.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [01.09.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utwardzenie terenu i przebudowa oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie placu targowego i ulicy Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[29.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [13.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [03.07.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.08.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach

[23.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.25.2017] Pytanie i odpowiedź [07.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [22.06.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [03.07.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[11.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2017] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.06.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej K470083 Brody – Zebrzydowice w km 1+325 – 2+320 w miejscowościach Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[06.04.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [21.04.2017] Informacje z otwarcia ofert [11.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku...

[15.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [31.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [18.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [25.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[09.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 2 w Brodach wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie wydzielenia toalety dla osób niepełnosprawnych i szatni dla oddziału przedszkola publicznego, powiększenia zaplecza kuchennego istniejącego przedszkola niep

[07.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [23.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [19.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi Na Sumerówkę w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000 – 0+313

[27.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [16.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w zakresie: przebudowy jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000 - 0+448

[20.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [22.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej

[10.02.2017] Zapytanie ofertowe [09.03.2017] Zawiadomienie o wyborze oferty

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Starej szkoły" w Brodach

 

czytaj dalej »

Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200

[27.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [13.02.2017] Informacja z otwarcia ofert [10.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.04.2017] ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 6 z 25