Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[11.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2017] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.06.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej K470083 Brody – Zebrzydowice w km 1+325 – 2+320 w miejscowościach Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[06.04.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [21.04.2017] Informacje z otwarcia ofert [11.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku...

[15.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [31.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [18.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [25.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[09.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 2 w Brodach wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie wydzielenia toalety dla osób niepełnosprawnych i szatni dla oddziału przedszkola publicznego, powiększenia zaplecza kuchennego istniejącego przedszkola niep

[07.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [23.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [19.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi Na Sumerówkę w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000 – 0+313

[27.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [16.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w zakresie: przebudowy jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000 - 0+448

[20.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [22.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej

[10.02.2017] Zapytanie ofertowe [09.03.2017] Zawiadomienie o wyborze oferty

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Starej szkoły" w Brodach

 

czytaj dalej »

Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200

[27.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [13.02.2017] Informacja z otwarcia ofert [10.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.04.2017] ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[23.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[29.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [09.01.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [23.01.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zeb.

[16.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [22.12.2016] Pytania i odpowiedzi [29.12.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[01.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [09.12.2016] Informacja z otwarcia ofert [27.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK

[04.11.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [12.12.2016] Informacja z otwarcia ofert [21.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania :Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remo

[14.10.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [31.10.2016] Informacja z otwarcia ofert [16.11.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [05.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymianą kotłów

[27.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [04.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczowa w ciągu drogi powiatowej nr 1782 K Kalwaria - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny - Kępki

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [22.08.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017 z podziałem na 14 zadań

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [11.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.11.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 6 z 25