Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach

[14.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [04.08.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050

[27.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [06.06.2016] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [27.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania

[25.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [01.06.2016] Pytania i odpowiedzi [17.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice

[20.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [16.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[05.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [08.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142

[26.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [20.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[15.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.04.2016] Informacja o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [10.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

[04.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [19.04.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.05.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich

[17.02.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.02.2016] Pytania i odpowiedzi [30.03.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[31.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [16.12.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [16.12.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.02.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert [19.02.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.04.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zagospodarowanie ulicy 3-go Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie utrzymania zieleni

[27.10.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [05.11.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [04.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 zadania

[30.09.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [06.11.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [08.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[04.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [07.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[03.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [07.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [14.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [17.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [04.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.09.2015] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań

[30.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [24.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i unieważnieniu postępowania w zakresie Zadań nr 1, 2 i 8 [04.11.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach zadania pn.: Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej...

[15.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [04.08.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.08.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[14.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [24.07.2015] Pytania i odpowiedzi [24.07.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.07.2015] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Strona 7 z 25