Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[23.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[29.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [09.01.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [23.01.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zeb.

[16.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [22.12.2016] Pytania i odpowiedzi [29.12.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[01.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [09.12.2016] Informacja z otwarcia ofert [27.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK

[04.11.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [12.12.2016] Informacja z otwarcia ofert [21.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania :Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remo

[14.10.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [31.10.2016] Informacja z otwarcia ofert [16.11.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [05.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymianą kotłów

[27.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [04.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczowa w ciągu drogi powiatowej nr 1782 K Kalwaria - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny - Kępki

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [22.08.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017 z podziałem na 14 zadań

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [11.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.11.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach

[14.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [04.08.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100,00-1+328,00 odc.070, 3+839,00-4+631,00 odc.030, 0+003,20-0+584,00 odc.050

[27.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [06.06.2016] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [27.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na dwa zadania

[25.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [01.06.2016] Pytania i odpowiedzi [17.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice

[20.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [16.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[05.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [08.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142

[26.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [20.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[15.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.04.2016] Informacja o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [10.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

[04.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [19.04.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.05.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich

[17.02.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.02.2016] Pytania i odpowiedzi [30.03.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 7 z 25