Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[17.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[17.07.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[14.07.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[10.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[08.07.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

czytaj dalej »

Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb

[04.07.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[04.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[27.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[26.06.2014] Pytania i odpowiedzi

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[23.06.2014] Pytanie i odpowiedź

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[18.06.2014] Pytania i odpowiedzi

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[17.06.2014] Pytania i odpowiedzi

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.06.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje  

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[05.06.2014] Pytanie i odpowiedź

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[04.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.06.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[03.06.2014] Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

czytaj dalej »

Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[02.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[29.05.2014] Pytanie i odpowiedź

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[27.05.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Strona 10 z 25