Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w nadbudowanej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5

[31.03.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[24.03.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[21.03.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanac

[18.03.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[14.03.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.03.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[07.03.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[06.04.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.03.2014] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.03.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[28.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[25.02.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[2014.02.21] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[19.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[06.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[31.01.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[28.01.2013] Ogłoszenie o zamówieniu  

czytaj dalej »

Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[09.01.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.01.2013] Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 11 z 24