Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.03.2014] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.03.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[28.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[25.02.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[2014.02.21] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[19.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[06.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[31.01.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[28.01.2013] Ogłoszenie o zamówieniu  

czytaj dalej »

Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[09.01.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.01.2013] Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.12.2013] Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[19.12.2013] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.12.2013] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[13.12.2013] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[12.12.2013] Informacja o wyborze oferty

czytaj dalej »

Zamówienie uzupełniające na remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[12.12.2013] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

[09.12.2013] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013

[09.12.2013] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 12 z 24