Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.12.2013] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.11.2013]

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [28.11.2013]

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [28.11.2013]

czytaj dalej »

Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z dostosowaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku szkoły, adres: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 14, nr dz. 4058/7 w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [28.11.2013]

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

Ogłoszenie o zamówieniu [27.11.2013]

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2014

Ogłoszenie o zamówieniu [22.11.2013]

czytaj dalej »

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki wód odciekowych z zrekultywowanego wysypiska w miejscowości Zebrzydowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.11.2013]

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013

Pytania i odpowiedzi [19.11.2013]

czytaj dalej »

Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z dostosowaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku szkoły, adres: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 14, nr dz. 4058/7 w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [08.11.2013]

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013

Pytania i odpowiedzi [07.11.2013]  

czytaj dalej »

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki wód odciekowych z zrekultywowanego wysypiska w miejscowości Zebrzydowice

Pytania i odpowiedzi [06.11.2013]

czytaj dalej »

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki wód odciekowych z zrekultywowanego wysypiska w miejscowości Zebrzydowice

Ogłoszenie o zamówieniu [25.10.2013]

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013

Ogłoszenie o zamówieniu [23.10.2013]

czytaj dalej »

Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z dostosowaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku szkoły, adres: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 14, nr dz. 4058/7 w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu [21.10.2013]  

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [18.10.2013]  

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu [10.10.2013]

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.10.2013]

czytaj dalej »

Zamówienie dodatkowe na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku szkoły, część nr 2 - zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej z częściowym odwodnieniem

Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki [03.10.2013]

czytaj dalej »

Zamówienie dodatkowe na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku szkoły, część nr 1 - zadanie nr 1: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym wraz z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki [03.10.2013]

czytaj dalej »

Strona 13 z 24