Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki wód odciekowych z zrekultywowanego wysypiska w miejscowości Zebrzydowice

Ogłoszenie o zamówieniu [25.10.2013]

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.940.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2013

Ogłoszenie o zamówieniu [23.10.2013]

czytaj dalej »

Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z dostosowaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku szkoły, adres: Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 14, nr dz. 4058/7 w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu [21.10.2013]  

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [18.10.2013]  

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu [10.10.2013]

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.10.2013]

czytaj dalej »

Zamówienie dodatkowe na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku szkoły, część nr 2 - zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej z częściowym odwodnieniem

Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki [03.10.2013]

czytaj dalej »

Zamówienie dodatkowe na roboty dodatkowe przy termomodernizacji budynku szkoły, część nr 1 - zadanie nr 1: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym wraz z przebudową kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki [03.10.2013]

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

czytaj dalej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w Stanisławiu Dolnym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1974K Wysoka - Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny."

czytaj dalej »

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach. INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 14 zadań

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.08.2013]

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Ogłoszenie o zamówieniu [20.08.2013]  

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 14 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu [13.08.2013]  

czytaj dalej »

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

Ogłoszenie o zamówieniu (01.08.2013)

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka - Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny w km 0+000 - 0+126

Ogłoszenie o zamówieniu (29.07.2013)

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 5 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.07.2013)  

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Brody Zebrzydowice w miejscowości Brody, ulicy Czernej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydowice, z podziałem na 3 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.07.2013)

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów na budynku mieszkalnym – komunalnym przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013)  

czytaj dalej »

Strona 13 z 24