Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

czytaj dalej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w Stanisławiu Dolnym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1974K Wysoka - Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny."

czytaj dalej »

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach. INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 14 zadań

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.08.2013]

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Ogłoszenie o zamówieniu [20.08.2013]  

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2013/2014 z podziałem na 14 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu [13.08.2013]  

czytaj dalej »

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

Ogłoszenie o zamówieniu (01.08.2013)

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka - Przytkowice w miejscowości Stanisław Dolny w km 0+000 - 0+126

Ogłoszenie o zamówieniu (29.07.2013)

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 5 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.07.2013)  

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Brody Zebrzydowice w miejscowości Brody, ulicy Czernej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydowice, z podziałem na 3 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.07.2013)

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów na budynku mieszkalnym – komunalnym przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013)  

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynków szkół, z podziałem na 7 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013)  

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 5 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu (25.06.2013)

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.06.2013)  

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów na budynku mieszkalnym - komunalnym przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (19.06.2013)

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynków szkół, z podziałem na 7 zadań

Pytania i odpowiedzi (17.06.2013)

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Brody Zebrzydowice w miejscowości Brody, ulicy Czernej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydowice, z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu (14.06.2013)  

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynków szkół, z podziałem na 7 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu (05.06.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Ogłoszenie o zamówieniu (03.06.2013)

czytaj dalej »

Strona 14 z 24