Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Termomodernizacja budynków szkół, z podziałem na 7 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.07.2013)  

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 5 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu (25.06.2013)

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.06.2013)  

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów na budynku mieszkalnym - komunalnym przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (19.06.2013)

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynków szkół, z podziałem na 7 zadań

Pytania i odpowiedzi (17.06.2013)

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Brody Zebrzydowice w miejscowości Brody, ulicy Czernej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydowice, z podziałem na 3 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu (14.06.2013)  

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynków szkół, z podziałem na 7 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu (05.06.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Ogłoszenie o zamówieniu (03.06.2013)

czytaj dalej »

Remont przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Krakowskiej polegający na przebudowie nadziemnej części budynku zlokalizowanego pod wiatą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową wiaty przystankowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.05.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.05.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.05.2013)

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Ogłoszenie o zamówieniu (08.05.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.05.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.04.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zamówieniu (29.04.2013)

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.04.2013)

czytaj dalej »

Remont przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Krakowskiej polegający na przebudowie nadziemnej części budynku zlokalizowanego pod wiatą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową wiaty przystankowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.04.2013)

czytaj dalej »

Remont przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Krakowskiej polegający na przebudowie nadziemnej części budynku zlokalizowanego pod wiatą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową wiaty przystankowej

Ogłoszenie o zamówieniu (24.04.2013)

czytaj dalej »

Usługa świadczenia indywidualnego oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez psychologa oraz usługę w zakresie aktywizacji zawodowej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.04.2013)

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.04.2013)

czytaj dalej »

Strona 14 z 24