Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.04.2013)

czytaj dalej »

Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.04.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (09.04.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (09.04.2013)

czytaj dalej »

Usługa świadczenia indywidualnego oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez psychologa oraz usługę w zakresie aktywizacji zawodowej...

Ogłoszenie o zamówieniu (28.03.2013)

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (27.03.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.03.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.03.2013)

czytaj dalej »

Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (19.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Pytania i odpowiedzi (15.02.2013)

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi (15.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (15.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Pytania i odpowiedzi (14.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (13.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Pytania i odpowiedzi (13.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o zmianie terminu składania ofert (12.02.2013)

czytaj dalej »

Strona 15 z 24