Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Remont przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Krakowskiej polegający na przebudowie nadziemnej części budynku zlokalizowanego pod wiatą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową wiaty przystankowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.05.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.05.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.05.2013)

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska...

Ogłoszenie o zamówieniu (08.05.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.05.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.04.2013)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zamówieniu (29.04.2013)

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.04.2013)

czytaj dalej »

Remont przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Krakowskiej polegający na przebudowie nadziemnej części budynku zlokalizowanego pod wiatą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową wiaty przystankowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.04.2013)

czytaj dalej »

Remont przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Krakowskiej polegający na przebudowie nadziemnej części budynku zlokalizowanego pod wiatą wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową wiaty przystankowej

Ogłoszenie o zamówieniu (24.04.2013)

czytaj dalej »

Usługa świadczenia indywidualnego oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez psychologa oraz usługę w zakresie aktywizacji zawodowej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.04.2013)

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.04.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.04.2013)

czytaj dalej »

Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.04.2013)

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (09.04.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (09.04.2013)

czytaj dalej »

Usługa świadczenia indywidualnego oraz grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych przez psychologa oraz usługę w zakresie aktywizacji zawodowej...

Ogłoszenie o zamówieniu (28.03.2013)

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (27.03.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.03.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.03.2013)

czytaj dalej »

Strona 15 z 24