Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Ogłoszenie o zamówieniu (13.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (19.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Pytania i odpowiedzi (15.02.2013)

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi (15.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (15.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Pytania i odpowiedzi (14.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (13.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Pytania i odpowiedzi (13.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o zmianie terminu składania ofert (12.02.2013)

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi (08.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (06.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (04.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 12 z dnia 01.02.2013 - dodatkowy przedmiar robót elektrycznych (04.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (01.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Ogłoszenie o zamówieniu (01.02.2013)

czytaj dalej »

Strona 16 z 24