Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (08.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi (08.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (06.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (04.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Uzupełnienie do odpowiedzi na pytanie nr 12 z dnia 01.02.2013 - dodatkowy przedmiar robót elektrycznych (04.02.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania, odpowiedzi i inne informacje (01.02.2013)

czytaj dalej »

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470119 koło boiska sportowego w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

Ogłoszenie o zamówieniu (01.02.2013)

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Ogłoszenie o zamówieniu (30.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (29.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2013 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (25.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (17.01.2013)

czytaj dalej »

Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę (03.01.2013)

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.01.2013)

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (27.12.2012)

czytaj dalej »

Strona 16 z 24