Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.12.2012)

czytaj dalej »

Zapytanie o wycenę centrali telefonicznej abonenckiej dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2013 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.12.2012)

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2012)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2012)

czytaj dalej »

Wycena materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.12.2012)

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (03.12.2012)

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (03.12.2012)

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.11.2012)

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (30.11.2012)

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2013 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (29.11.2012)

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Ogłoszenie o zamówieniu (26.11.2012)

czytaj dalej »

Zamówienie uzupełniające na remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (20.11.2012)

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.11.2012)

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

(Ogłoszenie o zamówieniu (19.11.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16.11.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (09.11.0212)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (08.11.0212)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty (08.11.0212)

czytaj dalej »

Strona 17 z 24