Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Kontynuacja budowy pawilonu sportowego Filkówka, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Ogłoszenie o zamówieniu (30.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (29.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2013 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (25.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.01.2013)

czytaj dalej »

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - technicznym w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (17.01.2013)

czytaj dalej »

Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.01.2013)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę (03.01.2013)

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.01.2013)

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (27.12.2012)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21.12.2012)

czytaj dalej »

Zapytanie o wycenę centrali telefonicznej abonenckiej dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej na rok 2013 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.12.2012)

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2012)

czytaj dalej »

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2012)

czytaj dalej »

Wycena materiałów stomatologicznych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.12.2012)

czytaj dalej »

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2012

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje (03.12.2012)

czytaj dalej »

Strona 17 z 24