Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Zawiadomienie o wynikach postępowania (19.10.2012)

czytaj dalej »

Dostawa laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynnków laboratoryjnych dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (15.10.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.10.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11.10.2012)

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.10.2012)

czytaj dalej »

Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.10.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wynikach postępowania (03.10.2012)

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu (20.09.2012)

czytaj dalej »

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe - Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2012)

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2012)

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2012)

czytaj dalej »

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak...

Informacja o wynikach postępowania przetargowego (17.09.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu (17.09.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14.09.2012)

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.09.2012)

czytaj dalej »

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05.09.2012)

czytaj dalej »

Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2012)

czytaj dalej »

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak...

Ogłoszenie o zamówieniu (29.08.2012)

czytaj dalej »

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe - Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku

Pytania i odpowiedzi (28.08.2012)

czytaj dalej »

Strona 19 z 24