Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2012)

czytaj dalej »

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak...

Ogłoszenie o zamówieniu (29.08.2012)

czytaj dalej »

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe - Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku

Pytania i odpowiedzi (28.08.2012)

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.08.2012)  

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (27.08.2012)

czytaj dalej »

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (21.08.2012)

czytaj dalej »

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe - Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku

Ogłoszenie o zamówieniu (17.08.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytania i odpowiedzi (07.08.2012)

czytaj dalej »

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu (02.08.2012)

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (31.07.2012)

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Ogłoszenie o zamówieniu (30.07.2012)

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytanie i odpowiedź oraz modyfikacja SIWZ (24.07.2012)

czytaj dalej »

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariatów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 20 z 24