Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu (02.08.2012)

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Sądowej 3 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (31.07.2012)

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Ogłoszenie o zamówieniu (30.07.2012)

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Pytanie i odpowiedź oraz modyfikacja SIWZ (24.07.2012)

czytaj dalej »

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariatów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: Zadanie nr 1: remont drogi rolniczej k. Dachowskiego w m. Przytkowice; Zadanie nr 2: remont drogi rolniczej k. Bielasa - Okrajki w m. Leńcze; (...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 6 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariatów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1  

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariatów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Modyfikacja SIWZ

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariatów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Strona 20 z 24