Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Sprostowanie do wyników postępowania

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Informacja o wynikach postępowania

czytaj dalej »

Wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy (zabudowa tarasu) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, zlokalizowanego w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (26.04.2012)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (26.04.2012)

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Zapytania i odpowiedzi (20.04.2012)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Strona 21 z 24