Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Pytania i odpowiedzi (11.06.2012)

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Pytania i odpowiedzi (06.06.2012)

czytaj dalej »

Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: Zadanie nr 1: remont drogi rolniczej k. Dachowskiego w m. Przytkowice; Zadanie nr 2: remont drogi rolniczej k. Bielasa - Okrajki w m. Leńcze; (...)

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 6 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Sprostowanie do wyników postępowania

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Informacja o wynikach postępowania

czytaj dalej »

Wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy (zabudowa tarasu) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, zlokalizowanego w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Strona 21 z 24