Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wynikach konkursu

czytaj dalej »

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (24.01.2012)

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (17.01.2012)

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (05.01.2012)

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (03.01.2012)

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 22 z 24