Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (26.04.2012)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (26.04.2012)

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Zapytania i odpowiedzi (20.04.2012)

czytaj dalej »

Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wynikach konkursu

czytaj dalej »

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (24.01.2012)

czytaj dalej »

Strona 22 z 24