Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zakup i dostawa samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

„Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

czytaj dalej »

Transport sanitarny - Rozpoznanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę usług transportowych , w celu przeprowadzenia rozpoznania cenowego na rok 2012 (styczeń-grudzień)...

czytaj dalej »

Przetarg nieograniczony

Kalwaria Zebrzydowska: NA DOSTAWĘ LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH NA ROK 2012 Numer ogłoszenia: 362810 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Przetarg nieograniczony

czytaj dalej »

Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Zakup i dostawa samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przetarg nieograniczony

czytaj dalej »

Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Przetarg nieograniczony

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2011/2012 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 25 z 25