Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

[26.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.10.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [04.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2018] Pytania i odpowiedzi [12.10.2018] Pytania i odpowiedzi [15.10.2018] Pytania i odpowiedzi [15.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [19.10.2018] Informacja z otwarcia ofert [24.10.2018] Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania [02.11.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania

[25.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [09.10.2018] Informacja o modyfikacji treści SIWZ [09.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [12.10.2018] Informacja z otwarcia ofert [24.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[11.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [26.09.2018] Informacja z otwarcia ofert [11.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [29.10.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

[16.08.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [31.08.2018] Informacja z otwarcia ofert [07.09.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [10.09.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2018/2019 z podziałem na 14 zadań

[07.08.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [13.09.2018] Informacja z otwarcia ofert [17.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.07.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [31.07.2018] Informacja z otwarcia ofert [08.08.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym"

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr G000073 ul. Rólki dz. nr ewid. 3117/2 w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+000 – 0+561

[20.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [05.07.2018] Informacja z otwarcia ofert [10.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[19.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [27.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [13.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [13.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.08.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów wraz z ich pielęgnacją na terenie wskazanym przez Zamawiającego w mieście Kalwaria Zebrzydowska w roku 2018

[14.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [04.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - kolejne

[08.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Pytania i odpowiedzi [26.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.06.2018] Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu [05.06.2018] Informacja dotycząca przetargu [07.06.2018] Pytanie i odpowiedź [14.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [26.06.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [27.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn. "DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[30.05.2018]

czytaj dalej »

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

[22.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [28.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

[14.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [29.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [01.06.2018] Pytania i odpowiedzi [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [29.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - ponowne

[10.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [30.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - kolejne

[09.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [17.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [18.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

[16.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - ponowne

[12.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.04.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [25.04.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

[27.03.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [11.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [12.04.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [12.04.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 4 z 25