Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[19.03.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [17.04.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2018

[07.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [15.12.2017] Informacja z otwarcia ofert [22.12.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.01.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[04.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [11.12.2017] Pytania i odpowiedzi [13.12.2017] Pytania i odpowiedzi [15.12.2017] Informacja z otwarcia ofert [15.01.2018] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - etap III

[08.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [23.11.2017] Informacja z otwarcia ofert [27.11.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.12.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[11.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [19.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [23.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część nr 2) [23.22.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (części nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) [08.12.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku szkoły w Leńczach w zakresie świetlicy i zaplecza

[09.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.11.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska..

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [31.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [13.10.2017] Pytanie i odpowiedź oraz inne informacje [17.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [25.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [13.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 59 + 142 w m. Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu wyspy dzielącej (azyl dla pieszych) na jezdni, dod

[04.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [20.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[29.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [02.10.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [11.10.2017] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części od nr I do nr VIII [17.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim wraz z instalacjami wewnętrznymi

[11.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

[05.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [20.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 4+133,00 – 4+192,00 i odc. 050 km 0+200,00 – 0+269,00

[01.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [02.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych

[10.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [25.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [13.09.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.09.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 6 zadań

[12.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [03.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [16.08.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań

[10.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [21.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [08.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[22.06.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [28.06.2017] Pytania i odpowiedzi [03.07.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej

[12.06.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [19.06.2017] Informacja uzupełniająca [27.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [03.07.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [01.09.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utwardzenie terenu i przebudowa oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie placu targowego i ulicy Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[29.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [13.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [03.07.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.08.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach

[23.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.25.2017] Pytanie i odpowiedź [07.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [22.06.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [03.07.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 5 z 25