Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - kolejne

[08.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Pytania i odpowiedzi [26.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.06.2018] Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu [05.06.2018] Informacja dotycząca przetargu [07.06.2018] Pytanie i odpowiedź [14.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [26.06.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [27.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn. "DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[30.05.2018]

czytaj dalej »

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

[22.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [28.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

[14.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [29.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [01.06.2018] Pytania i odpowiedzi [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [29.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - ponowne

[10.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [30.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - kolejne

[09.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [17.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [18.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

[16.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - ponowne

[12.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.04.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [25.04.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

[27.03.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [11.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [12.04.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [12.04.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[19.03.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [17.04.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2018

[07.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [15.12.2017] Informacja z otwarcia ofert [22.12.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.01.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[04.12.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [11.12.2017] Pytania i odpowiedzi [13.12.2017] Pytania i odpowiedzi [15.12.2017] Informacja z otwarcia ofert [15.01.2018] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - etap III

[08.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [23.11.2017] Informacja z otwarcia ofert [27.11.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.12.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[11.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [19.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [23.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część nr 2) [23.22.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (części nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) [08.12.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku szkoły w Leńczach w zakresie świetlicy i zaplecza

[09.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.11.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska..

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [31.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [13.10.2017] Pytanie i odpowiedź oraz inne informacje [17.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [25.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [13.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 59 + 142 w m. Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu wyspy dzielącej (azyl dla pieszych) na jezdni, dod

[04.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [20.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[29.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [02.10.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [11.10.2017] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części od nr I do nr VIII [17.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 5 z 25