Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza: od godz. 07:30 dnia 24.08.2019 do godz. 07:30 dnia 26.08.2019. Prognozuje się wystąpienie lokalnych burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h.

czytaj dalej »

IX Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

OGŁOSZENIE Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmian./ - zwołuję na dzień   27 sierpnia 2019r. /wtorek/ o godz. 13:30 IX Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji. Przedstawienie porządku obrad Sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025. Zakończenie. Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino”  w Kalwarii Zebrzydowskiej- ul. Mickiewicza 4.     Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Piotr Janusiewicz

czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

OGŁOSZENIE Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 27 sierpnia 2019r. /wtorek/ o godz. 11:30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia: Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia. Rozpatrzenie skarg złożonych do Rady Miejskiej. Wolne wnioski. Zakończenie. Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 /II piętro/. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tadeusz Wilk    

czytaj dalej »

Posiedzenie Zarządu Osiedla Nr 1 [21.08.2019]

W dniu 21 sierpnia (środa) o godz. 18:00 w pawilonie sportowo-turystycznym Kalwarianka ul. Mickiewicza 16 odbędzie się posiedzenie Zarządu Osiedla nr 1.   Zapraszamy Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1

czytaj dalej »

Zebranie wiejskie - Bugaj [15.09.2019]

W niedzielę 15 września 2019 r. o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Bugaju odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Bugaj.

czytaj dalej »

Zawiadomienie Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach na kadencję 2020-2023

 

czytaj dalej »

Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli

 

czytaj dalej »

Posiedzenie Zarządu Osiedla Nr 2 [08.08.2019]

W dniu 8 sierpnia (czwartek) o godz.19:00 na placu rekreacyjnym położonym przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się posiedzenie Zarządu Osiedla nr 2. Zapraszamy Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2

czytaj dalej »

Wybory do Izb Rolniczych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 126 w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej, na którym wybrano Pana Pawła Odrobinę na Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

czytaj dalej »

Program "Mój Prąd"

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zamieszczone informacje na temat nowego Programu „Mój Prąd”, skierowanego do gospodarstw domowych. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

czytaj dalej »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. "Przebudowy i rozbudowiy istniejącej lakierni w zakładzie meblarskim Mebloform w Kalwarii Zebrzydowskiej..."

 

czytaj dalej »

Pierwsza pomoc i ppoż. - bezpłatne szkolenie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie.

czytaj dalej »

Nie jesteś sam... Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc. W Małopolsce działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. W powiecie wadowickim taki punkt funkcjonuje w FENIKS Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy (ul. Dworska 9, budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej).

czytaj dalej »

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.

czytaj dalej »

Program Czyste Powietrze - konsultacje

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji na terenie naszego powiatu „Programu Priorytetowego Czyste Powietrza” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach raz w miesiącu odbywać się będą konsultacje dla zainteresowanych ww. programem mieszkańców powiatu wadowickiego.

czytaj dalej »

Poszukiwany specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, zgodnie z procedurą   naboru pracowników Biura ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

czytaj dalej »

Program Czyste Powietrze

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

czytaj dalej »

Ulga termomodernizacyjna - przydatne informacje dla zainteresowanych

Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

czytaj dalej »

Wybory do Izb Rolniczych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 126 w Kalwarii Zebrzydowskiej na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2019 r. podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, ponieważ w terminie do 05.07.2019 r. zarejestrowano dwóch kandydatów co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

czytaj dalej »

Oszczędzajmy wodę

Biorąc pod uwagę aktualne prognozy meteorologiczne oraz utrzymujący się brak opadów atmosferycznych, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ponawia apel o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu przede wszystkim służy celom bytowym tj. spożywczym i sanitarnym. Prosimy o maksymalne ograniczenie zużycia wody na inne cele takie jak np. podlewanie trawników i upraw rolnych, napełnianie basenów, mycie samochodów itp. Prosimy wszystkich Mieszkańców o wyrozumiałość i przychylność.

czytaj dalej »

Strona 1 z 20