Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

czytaj dalej »

Ruszają konsultacje społeczne nowego regulaminu BO

W piątek 17 lutego ruszyły konsultacje społeczne, dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji będą znane najpóźniej 3 kwietnia.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

czytaj dalej »

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na magazynowe z zapleczem socjalnym oraz budowa hali produkcyjnej"  

czytaj dalej »

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

czytaj dalej »

Perlustracja gospodarstw w Leńczach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w dniu 2 lutego 2017 r. rozpocznie perlustrację gospodarstw w terenie zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w miejscowości Leńcze.

czytaj dalej »

Pozyskanie środków unijnych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów, realizacja projektów oraz tworzenie inicjatyw klastrowych

czytaj dalej »

Środowisko - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą.

czytaj dalej »

Statystyczne badania ankietowe i rolnicze w 2017 roku

Główny Urzad Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane sa przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urzad Statystyczny w Krakowie.

czytaj dalej »

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

W związku z okresem zimowym i znacznym spadkiem temperatur, apeluję o zwiększoną czujność i zwracanie uwagi na los zwierząt. Zima to najtrudniejszy czas dla zwierząt, dlatego kieruję prośbę do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi przy wykonywaniu opieki nad zwierzętami.

czytaj dalej »

Perlustracja gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. rozpoczął perlustrację gospodarstw w terenie zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości. Kontrola gospodarstw rozpocznie się od wsi Zarzyce Małe. Po ukończeniu perlustracji we wsi Zarzyce Małe rozpocznie się perlustracja gospodarstw we wsi Zarzyce Wielkie, Podchybie i Podolany.

czytaj dalej »

Nabór wniosków w LGD "Gościniec 4 żywiołów"

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

czytaj dalej »

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

czytaj dalej »

"Bo jak nie wy, to kto?" - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

czytaj dalej »

Szkolenie zaawansowany pracownik biurowy - operator danych (trwa nabór)

Jeżeli zamieszkujesz powiat chrzanowski, olkuski, wadowicki lub oświęcimski oraz zostałeś/aś zwolniony/a z przyczyn zakładu pracy zgłoś się do nas na bezpłatne szkolenie!

czytaj dalej »

LGD "Gościniec 4 żywiołów" ogłosiła nabór fiszek projektowych w terminie od 4 do 13 stycznie 2017 r.

W związku z planowanym w terminie  od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

czytaj dalej »

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017 roku.

czytaj dalej »

Odbiór pomieszczeń przedszkola w Przytkowicach

Dokonano odbioru przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Zespołu Szkół w Przytkowicach.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

czytaj dalej »

Uwaga! Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt!

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie.

czytaj dalej »

Strona 8 z 16