Nabory na stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej...

czytaj dalej »

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

czytaj dalej »

Konkurs na dyrektorów szkół

Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim i Dyrektora Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

czytaj dalej »

Strona 12 z 12