Nabory na stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze - inspektor w Zespole ds. drogownictwa

[01.09.2017] Ogłoszenie o naborze [15.09.2017] Informacja o wynikach naboru

czytaj dalej »

Referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[29.08.2017] Ogłoszenie o naborze [18.09.2017] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [21.09.2017] Ogłoszenie o wyniku naboru

czytaj dalej »

Ogłoszenie o naborze - inspektor w Referacie Działalności Gospodarczej i Promocji

[10.07.2017] Ogłoszenie o naborze [24.07.2017] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [27.07.2017] Ogłoszenie o wyniku naboru

czytaj dalej »

Starszy referent w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

[15.05.2017] Ogłoszenie o naborze [29.05.2017] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [09.06.2017] Informacja o wynikach naboru

czytaj dalej »

Nabór na stanowisko urzędnicze

[22.03.2017] Ogłoszenie o naborze [07.04.2017] Lista kandydatów spełniających wymagania formalne[19.04.2017] Informacja o wynikach naboru

czytaj dalej »

Główny księgowy w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

[07.03.2017] Ogłoszenie o naborze [21.03.2017] Informacja o wynikach naboru

czytaj dalej »

Główny księgowy w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

[14.02.2017] Ogłoszenie o naborze [02.03.2017] Informacja o wynikach naboru  

czytaj dalej »

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Pracownik socjalny na zastępstwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[17.05.2016] Ogłoszenie o naborze [31.05.2016] Ogłoszenie o wyniku naboru

czytaj dalej »

Pracownik socjalny na zastępstwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[28.04.2016] Ogłoszenie o naborze[10.05.2016] Ogłoszenie o wyniku naboru

czytaj dalej »

Strona 3 z 12