Aktualności

Wybierz temat nowin z listy poniżej, a następnie artykuł, który chcesz przeczytać.

 • Wydarzenia ( 2062 artykułów )
 • Ogłoszenia ( 567 artykułów )
 • Polecamy ( 267 artykułów )
 • Jubileusz ( 23 artykułów )

  SPONSORZY

  PATRONAT MEDIALNY

 • Zamówienia publiczne ( 469 artykułów )

  Ogólnie o Joomla!

 • Ogłoszenia inwestycyjne ( 33 artykułów )
 • Nabory na stanowiska urzędnicze ( 119 artykułów )
 • Oferty pracy ( 0 artykułów )

  Oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach


   

  DO POBRANIA
  Oferty pracy (27.04.2020)

 • Kalwaria Zebrzydowska w mediach ( 17 artykułów )
 • Spotkania z mieszkańcami ( 5 artykułów )
 • Moje Boisko - Orlik 2012 ( 101 artykułów )
 • Sprawozdania Burmistrza ( 60 artykułów )
 • Informator ( 20 artykułów )
 • Gospodarka odpadami komunalnymi ( 43 artykułów )

  Gospodarka odpadami komunalnymi

   

  [BIP] Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

  [BIP] Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska

  [BIP] Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  [BIP] Informacja o osiągniętych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wymaganych poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych

   

   

 • Szkoła Muzyczna ( 50 artykułów )
 • Archiwum artykułów ( 3413 artykułów )
 • Zwierzęta bezdomne ( 0 artykułów )

  Zwierzęta bezdomne

  Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

  Informacje o zwierzętach bezdomnych, błąkających się po obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zgłaszać należy do Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej (tel. 33 876 66 07, po godzinach pracy Urzędu), do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (tel. 33 8766 003, w godzinach pracy Urzędu).

  Zwierzęta bezdomne z obszaru Gminy są wyłapywane przez osobę, z którą Gmina zawarła umowę na wyłapywanie zwierząt. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęta, do końca roku 2014 przekazywane były do schroniska dla zwierząt ‘Azyl’ w Cieszynie, mieszczącego się przy ul. Cichej 10, (tel. 33 851 55 11), adres www: http://schronisko.ustronet.com/

  Od 1 stycznia 2015 r. zwierzęta przekazywane są do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67, tel. 668 839 952, 698 643 717, adres www www.adoptujpsakota.pl

   

  Wyłapane zwierzę może zostać adoptowane.

  Prosimy o rozważne i odpowiedzialne decyzje o adopcji zwierząt.

  Zwierzęta to istoty czujące, przeżywające emocje oraz doznające cierpienia.

   

   


   

  Zwierzęta do adopcji

  Przebywające w Schronisku Bezdomnych Zwierząt w Chełmku

   

   Pies znaleziony 11.03.2019 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej

   

   

   


   

  Obowiązki nowego właściciela

  Adopcja zwierzęcia jest decyzją o dalekosiężnych skutkach, gdyż adoptując zwierzę nowy właściciel decyduje się opiekować czworonogiem przez wiele lat, niejednokrotnie aż do śmierci zwierzęcia. Właściciel ma następujące obowiązki względem zwierzęcia:

  • Jeden raz w roku należy zwierzę zaszczepić przeciwko wściekliźnie;
  • Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody oraz pokarm;
  • Przy niskich temperaturach atmosferycznych należy zwierzę chronić przed przemarznięciem. Należy zwierzę chronić przed upałami zapewniając mu co najmniej ochronę przed promieniami słonecznymi, zwierzę nie powinno być również narażone na długotrwałe opady deszczu, czy gradu;
  • Nie wolno trzymać zwierzęcia na łańcuchu (smyczy itp.) dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 poz. 213 nr 1342 j.t.)
  - Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013 poz. 856 j.t.)

   

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska zapewnia ochronę zwierząt na swoim obszarze, gdyż należy to do Jej zadań własnych. Szczegółowe informację znajdują się w:

  • Uchwale Rady Miejskiej w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania  o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska;
  • Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt – na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 • Zawód obuwnik ( 5 artykułów )

  • Zawód: obuwnik

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie obuwnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych jak: przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie elementów obuwia, wykonywanie operacji montażu cholewek, wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

  • Okres nauki: 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

  • Podbudowa programowa: gimnazjum

  • Praktyka zawodowa: : w zakładach rzemieślniczych jako pracownik   młodociany.

  Dalsze kształcenie: w 3-letnich Liceach Ogólnokształcących dla Dorosłych


 • Kanonizacja Jana Pawła II ( 16 artykułów )

  Program uroczystości upamiętniających kanonizację Jana Pawła II
  Gmina Kalwaria Zebrzydowska 2014 rok

  Honorowy patronat
  Jego Ekscelencja Ks. biskup Damian Muskus,
  Rektor WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej - Romuald Kośla,
  Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej - O. Gracjan Kubica,
  Ks. Dziekan Dekanatu Kalwaryjskiego - Wiesław Cygan,
  Małopolski Kurator Oświaty - Aleksander Palczewski,
  Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej - Zbigniew Stradomski.

   

  • 23 lutego, godz. 17:00 – spotkanie z o. Leonem Knabitem połączone z  promocją książki ukazującej osobiste notatki  Jana Pawła II "Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003".
  • 21 marca -  XV Jubileuszowy Rajd WAGABUNDA.
  • 2 kwietnia - "Tak jak mały Karol ze swoim tatą" w IX rocznicę śmierci  Jana Pawła II - droga krzyżowa dla młodzieży.
  • 7 kwietnia godz. 9:30- 14:30 - Jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
  • 10 kwietnia, godz. 16:00 – "Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej" spotkanie połączone z promocją publikacji „Pielgrzym do Kalwaryi” - Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 12 kwietnia, godz. 16:00 – "Nie dajmy zgasnąć światłu, które On zapalił", uroczysta akademia przygotowana przez ZS nr 1 oraz Bibliotekę Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 24 kwietnia, godz. 16:00 – "Kalwarianie w Watykanie u JP2" – wernisaż fotografii – TPKZ.
  • 25 kwietnia, godz. 17.00 wystawa "Karol Wojtyła: KSIĄDZ – BISKUP - KARDYNAŁ – PAPIEŻ"’ oraz spotkanie z prof. Gabrielem Turowskim – CKSiT „Stare Kino” ul. Mickiewicza 4.
  • 26 kwietnia, godz. 20.00 - Koncert Dziękczynny – "AVE MARIA" w wykonaniu  Ewy Wolak i Marcina Wolaka - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 27 kwiecień, Dzień Kanonizacji  - uroczystości religijne - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Samorząd lokalny zabezpiecza telebim. Bezpośrednia transmisja z Watykanu umożliwi  wiernym – mieszkańcom i pielgrzymom, wspólne przeżycie uroczystości kanonizacyjnych.
  • 28 kwietnia, 11:00 - "Listy dzieci do Świętego", ZS nr 2 w Brodach.
   Uroczystość z udziałem najmłodszych mieszkańców gminy, którzy do Świętego Jana Pawła II kierują listy z prośbami i intencjami.
  • 18 - 31 maja -  XVIII DNI Papieskie w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Cykliczne, przedsięwzięcie organizowane we współpracy z lokalnym samorządem od 18 lat przez Parafialny Klub Sportowy ,,Św. Józef’’ w Kalwarii Zebrzydowskiej działający przy miejscowej parafii.
  • 25 maja, godz. 20.00 – "Wdzięczni Janowi Pawłowi II za dar świętości" - koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów  i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej – kalwaryjska Bazylika.

  Efektem nawiązanej w roku 2013 współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, będzie organizacja w dniach 13-15 czerwca 2014r. w ramach Małopolskich Dni Jana Pawła II, cyklu imprez, uroczystości, zawodów sportowych, zwieńczonych koncertem w kalwaryjskiej Bazylice.

  • 13 czerwca, godz. 11.00, projekcja filmu "Brat Karola Wojtyły" - sala widowiskowa CKSiT.
  • 13 czerwca, godz. 13.30 - "Wernisaż malarstwa i fotografii  laureatów konkursów fotograficznych i plastycznych - podsumowujący XVII Dni Papieskie w Kalwarii Zebrzydowskiej" - sala widowiskowa CKSiT.
  • 13  czerwca, godz.  20.00,  koncert inaugurujący XIX Letni Festiwal Muzyczny - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 14 czerwca, godz. 15.00 - gminny dzień imprez i zawodów sportowych "Na przełaj po zdrowie"’- ZS nr 6 w Leńczach.
   Celem jest promocja sportu, poprzez dyscypliny, które propagował  Karol Wojtyła,  realizując posługę duszpasterską w środowisku młodzieży jako „ich Wujek”.
  • 14 czerwca godz. 16.00 - 21.00, „Festyn Rodzinny” -  SP w Zarzycach Wielkich oraz Festyn Rodzinny "Mamo Tato witamy Was" - ZS nr 6 w Leńczach.
  • 14 czerwca, Koncert Orkiestry Dętej - Kościół św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 15 czerwca, godz. 11.00 – 13.00, gry zabawy i animacje dla dzieci oraz impreza promocyjna podsumowująca projekt realizowany przez Urząd Miasta z udziałem harcerzy pt. "Krzyże i kapliczki przydrożne – wykonanie katalogu".
  • 15 czerwca, godz. 20:00, Koncert  Haliny Frąckowiak zorganizowany we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej.
  • 17 października, otwarcie i poświęcenie gminnej Hali Sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
   Wmurowanie aktu erekcyjnego – z zapisem wydarzeń w roku kanonizacji Jana Pawła II.
  • Październik, "Pociąg Pamięci o Świętym Janie Pawle II" - w ramach projektu „Młodzież Pamięta”.

   

  Celem bezpośredniego przeżycia uroczystości kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII w dniu 24 kwietnia 2014 roku z Kalwarii Zebrzydowskiej, do Watykanu wyruszy pielgrzymka, w której wraz z mieszkańcami będą uczestniczyć przedstawiciele duchowieństwa i lokalnego samorządu. Na ręce Jego Świątobliwości Papieża Franciszka złożą okolicznościowy list oraz przekażą skromny dar w postaci pamiątkowego ornatu.


 • Półkolonie ( 6 artykułów )

  Terminarz letnich półkolonii w roku 2014

  Kalwaria Zebrzydowska 30.06-11.07.2014
  Brody 30.06-11.07.2014
  Przytkowice 30.06-11.07.2014
  Zebrzydowice 30.06-11.07.2014
  Barwałd Górny 30.06-11.07.2014
  Barwałd Średni 30.06-11.07.2014
  Leńcze 30.06-11.07.2014
  Stanisław Dolny Kępki 30.06-11.07.2014
  Zarzyce Wielkie 18.08-29.08.2014
  Stanisław Dolny 18.08-29.08.2014

  Z letniego wypoczynku zorganizowanego w szkołach skorzysta około 300 dzieci za łączną kwotę 70 tys. zł. Na prośbę różnych organizacji Urząd Miasta dofinansował także wakacyjny wypoczynek dla:
  ZHP, PKS „Św. Józef”, Wspólnoty ”Małych Przyjaciół Św. Franciszka”, Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, Wolontariatu oraz organizację imprez sportowych na „Orliku” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • Czyste powietrze ( 31 artykułów )
 • Światowe Dni Młodzieży 2016 ( 13 artykułów )

  Youth festival

 • RPO ( 3 artykułów )
 • Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zeb. ( 7 artykułów )

   

 • Wyrównaj swoje szanse! ( 7 artykułów )

   

 • Wymiana systemów ogrzewania węglowego na gazowe ( 0 artykułów )

 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ZSP ( 1 Artykuł )

   

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska, w dniu 01.06.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich (koszt całkowity zadania to 1.314.629,87 zł, przyznana kwota pomocy to 985.972,37 zł). Okres realizacji zadania od 01.03.2018 r. do 31.05.2019 r.

  Inwestycja będzie realizowana w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dolny, budynek usytuowany jest na działkach nr 2861/9 4051, Teren szkoły

  jest w pełni uzbrojony i posiada bezpośredni zjazd z głównej drogi publicznej. Istniejący budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolny to budynek składający się z dwóch brył

  przesuniętych względem siebie w pionie. Każda bryła jest o dwóch kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczona o nieużytkowym poddaszu. bryły kryte połączonymi

  ze sobą dachami wielospadowymi o kątach spadku 30 stopni. Szkoła posiada również małą przybudówkę składającą się na wiatrołap, schody wejściowe. Budynek w całości jest ocieplony. Na działce brak zadrzewienia wysokiego jak i niskiego mogącego kolidować z planowaną rozbudową, przebudową i nadbudową części budynku Zespołu Szkolno

  - Przedszkolnego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Przedmiotowy projekt przewiduje w swym zakresie rozbudowę, przebudowę budynku szkoły celem zwiększenia powierzchni użytkowej parteru, I piętra, poddasza użytkowego i przeznaczenia jej na cele szkolne.

  Dodatkowo istniejąca klatka schodowa nie spełnia już wymogów ochrony ppoż, w związku z czym projekt zakłada również jej pełne wyburzenie i wykonanie nowej klatki schodowej spełniającej wszelkie niezbędne wymogi. Projekt zakłada wydzielenie pożarowe przedmiotowej klatki schodowej wraz z zapewnieniem jej oddymiania.

  Z uwagi na istniejący oddział przedszkolny w obiekcie szkoły, realizując projekt wzięto pod uwagę szczegółową analizę zgodności funkcjonującego przedszkola w związku z wymogami ochrony ppoż (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony ppoż jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. poz 20 z dnia 7 stycznia 2015 r), zgodnie z którymi rozplanowano układ funkcjonalno – przestrzenny modernizowanej szkoły podstawowej.

  W wyniku realizacji projektu Zespół Szkolno Przedszkolny w dalszym ciągu będzie:

  - prowadził oddział przedszkolny w niezmienionym zakresie,

  - prowadził Szkołę Podstawową o zwiększonej liczbie oddziałów z ośmiu na dziesięć poprzez 8-klasowy system nauczania,

  - prowadził działania doszkalające kadrę nauczycielską,

  - realizował zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych,

  - organizował kolonie i obozy wypoczynkowe dla dzieci,

  - prowadził działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.