Obrona cywilna

 

KONTAKT

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
i Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 8766 439
kom. 791 677 368
fax 33 8766 301

e-mail:  oc@kalwaria-zebrzydowska.pl

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu limanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu suskiego, powiatu wadowickiego

Obowiązuje w dniu 05.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Nowego Sącza, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tatrzańskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Obowiązuje w dniu 17.12.2020 od godz. 06.00 do 24.00

czytaj dalej »

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

dla miasta Nowego Sącza, powiatu chrzanowskiego, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tatrzańskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego.

Obowiązuje w dniu 16.12.2020 od godz. 07.00 do 24.00

czytaj dalej »

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

W godzinach 9.00-24.00 dnia 11.12.2020 r. ze względu na warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów może nastąpić przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu wadowickiego

Obowiązuje w dniu 03.12.2020 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

czytaj dalej »

Strona 1 z 5