Obrona cywilna

 

KONTAKT

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
i Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 8766 439
kom. 791 677 368
fax 33 8766 301

e-mail:  oc@kalwaria-zebrzydowska.pl

Ostrzeżenie - zanieczyszczenie powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Ważność: do godz. 24:00 dnia 17.01.2017 r.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - oblodzenie

Od godz. 17:00 dnia 12.01.2017 do godz. 7:30 dnia 13.01.2017 prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.
Stopień zagrożenia: 1.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - zanieczyszczenie powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Należy unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
Jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - silny mróz

Od godz. 18:00 dnia 10.01.2017 do godz. 09:00 dnia 11.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -16°C, miejscami spadek do - 20°C. Wiatr o średniej prędkości do 15 km/h.

Stopień zagrożenia: 1.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - silny mróz

Od godz. 18:00 dnia 09.01.2017 do godz. 10:00 dnia 11.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -9°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.

Stopień zagrożenia: 1.

czytaj dalej »

Strona 3 z 45