Obrona cywilna

 

KONTAKT

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
i Zarządzania Kryzysowego

ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 8766 439
kom. 791 677 368
fax 33 8766 301

e-mail:  oc@kalwaria-zebrzydowska.pl

Ostrzeżenie - silny mróz

Od godz. 18:00 dnia 08.01.2017 do godz. 10:00 dnia 10.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -29°C do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień od -18°C do -14°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Stopień zagrożenia: 2.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - zanieczyszczenie powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Należy unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
Jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - silny mróz

Od godz. 22:00 dnia 05.01.2017 do godz. 10:00 dnia 06.01.2017 prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -22°C do -15°C. Wiatr od 10 km/h do 25 km/h.

Stopień zagrożenia: 1.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - zawieje i zamiecie śnieżne

W godzinach 16:00 - 21:00 dnia 04.01.2017 prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30km/h do 40 km/h, z porywami do 70 km/h, z północnego zachodu.

Stopień zagrożenia: 1.

czytaj dalej »

Ostrzeżenie - intensywne opady śniegu

W godzinach 00:00 - 15:00 dnia 04.01.2017 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

Stopień zagrożenia: 1.

czytaj dalej »

Strona 5 z 46