Rusza komunikacja gminna!

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 71 tys. 835 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu gminnego z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie małopolskim. Dziś Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty i Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podpisali umowy o dofinansowanie.

Dzięki otrzymanym środkom zostaną uruchomione cztery trasy komunikacyjne:

- Kalwaria Zebrzydowska – Stanisław Dolny przez Zebrzydowice trasą koło LKS,

- Kalwaria Zebrzydowska- Stanisław Dolny Kępki przez Zebrzydowice,

- Kalwaria Zebrzydowska, Zarzyce Wielkie – Leńcze – Podolany koło Krzyża

- Kalwaria Zebrzydowska- Przytkowice - Pętla Grabie.

Łączna kwota utrzymania tych linii stanowiąca wkład własny gminy wynosi 185 tys. 148 zł, uzyskane dofinansowanie do wspomnianego działania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opiewa na kwotę 71 835 zł.

Otrzymana dotacja to efekt dobrej współpraca rządu, wojewody i samorządu. Dzięki tej współpracy i otrzymanemu dofinansowaniu niebawem ruszą połączenia, a dzieci i młodzież w roku szkolnym 2019/2020 będą mogły z niej korzystać. To także bardzo dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców z miejscowości Zarzyc, Leńcz i Podolan którzy prosili o uruchomienie takich właśnie połączeń – mówi Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty.

Warto zaznaczyć, że wniosek przygotowany przez Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska został bardzo wysoko oceniony przez Wojewodę Małopolskiego. Gmina Kalwaria Zebrzydowska może też mówić o dużym sukcesie ponieważ zaledwie 12 gmin z Województwa Małopolskiego otrzymało dotację.

Otrzymanie dotacji, poprzedziły konsultacje z mieszkańcami tak aby przygotowane połączenia odpowiadały ich potrzebom, nie można też zapominać o tym, iż Urząd Miasta, już od początku roku pracował nad stworzeniem komunikacji gminnej i był bardzo dobrze przygotowany do oferty przedstawionej przez rząd.

Komunikacja na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, ruszy w najbliższych tygodniach, po otrzymaniu dotacji i zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

Rozstrzygnięty właśnie nabór wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to pierwszy krok do walki z komunikacyjnymi „białymi plamami” i odbudowy sieci lokalnych połączeń. Mieszkańcy wielu miejscowości czekają na reaktywację komunikacji autobusowej lub jej poszerzenie. Samorządy, które już teraz skorzystały ze środków Funduszu, niejako wyznaczają ścieżki dla innych. Gratuluję wszystkim, którzy wykorzystali tę szansę i z sukcesem podjęli się trudu realizacji tego zadania. Życzę, aby ta inwestycja przyniosła jak najwięcej pożytku mieszkańcom – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W województwie małopolskim dopłaty z tzw. funduszu autobusowego otrzyma 15 jednostek samorządu terytorialnego: 12 gmin, 2 powiaty i samorząd województwa małopolskiego. Dofinansowaniem objętych zostanie łącznie 38 linii komunikacyjnych na długości ponad 1 832 kilometrów. Wnioski z przyznaną dotacją obejmują w sumie 1 mln wozokilometrów.

Łączna kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie małopolskim wyniesie ogółem 1 019 884,64 złotych.

Podpisana w czerwcu przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, a zaproponowana i uchwalona przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest już realizowana. Gmina Kalwaria Zebrzydowska od dawna boryka się z dużymi trudnościami komunikacyjnymi, zwłaszcza w Leńczach i Przytkowicach. Ja, jako radny wojewódzki wielokrotnie spotykałem się z mieszkańcami i monitorowałem ten trudny stan rzeczy. Cieszy mnie więc, że to właśnie te miejscowości jako pierwsze będą mogły skorzystać ze środków, jakie Ministerstwo Infrastruktury przekazuje na tworzenie i utrzymywanie połączeń w gminach. Mam nadzieję, że nowe połączenia będą jak najszybciej zrealizowanemówi Filip Kaczyński, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.