BO Małopolska - głosowanie już od 9 września

Do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego dopuszczono aż 188 zadań. W Kalwarii Zebrzydowskiej szansę na realizację ma projekt o charakterze prozdrowotnym, skierowany do grupy dzieci od 0 do 16 roku życia i ich rodzin: "Bądź świadomym rodzicem! Wczesna diagnoza→szybsza terapia→mniejsze konsekwencje" (kod zadania: MZA25).


Celem projektu jest wczesna, wieloaspektowa diagnoza rozwoju dzieci, wielokanałowa terapia oraz wspieranie rodzin poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy. Projekt skupia się na indywidualnych zajęciach terapeutycznych, które pozwalają ocenić poziom funkcjonowania dziecka, niwelować napotkane bariery rozwojowe, wspierać i instruować działania rodziców. Efekty zajęć terapeutycznych to: możliwość komunikowania się z otoczeniem, zaspokajanie własnych potrzeb, niwelowanie napięcia emocjonalnego, rozwój psychiczny, integracja zmysłów, wzmacnianie koncentracji i pokonywanie trudności szkolnych, poprawa funkcjonowania rodziny.

Zadanie jest skierowane do grupy dzieci od 0 do 16 roku życia i ich rodzin.

Koszt realizacji zadania: 150 000 zł

Planowane miejsce realizacji - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Krakowska 1.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach 9-30 września 2019 r. Na wybrane zadanie zagłosować można:
- poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
- elektronicznie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.bo.malopolska.pl),
- poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub adres jednej z Agend Zamiejscowych karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”.
Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jej wpływu do Urzędu lub do jednej z Agend Zamiejscowych.

Więcej szczegółów na temat IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego znaleźć można na stronie internetowej BO Małopolska www.bo.malopolska.pl.

 

https://www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/153-bo-malopolska-az-188-zadan-dopuszczonych-do-glosowania