Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, w terminie do dnia 20 września 2019 r.

 

[BIP] Zarządzenie nr 120/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 6 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach