Inwestycje o wartości blisko 10 mln zł

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska prowadzone są obecnie inwestycje o łącznej wartości 9 mln 481 tys. zł, na które pozyskano dotację w wysokości 4 mln 371 tys. zł. Wszystkie inwestycje nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego z radnymi Rady Miejskiej administracją rządową, Wojewodą Małopolskim i Urzędem Wojewódzkim.

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty w ostatnim tygodniu wraz z pracownikami Urzędu Miasta zwizytował miejsca gdzie trwają prace, bowiem w każdej części gminy coś się dzieje: - ruszyły prace związane z budową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej , - dobiegają końca prace związane z przebudową i modernizacją Biblioteki Publicznej, - trwają prace związane z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy MKS Kalwarianka, - rozpoczęły się prace przy budowie Skateparku , - na ukończeniu inwestycji jest Sala Gimnastyczna w Barwałdzie Górnym , - rozpoczęły się też prace związane z powstaniem placówki Klub Seniora, - zakończyły się prace związane z budową parkingu przy Szkole Podstawowej Zebrzydowicach, a wcześniej prace przy budowie mini areny sportowej, - trwa też przebudowa budynku na cele Rady Miejskiej.

Warto wspomnieć, że ubiegłym tygodniu w Leńczach dokonano przekazania placu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, natomiast w Barwałdzie Średnim przekazano teren pod rozbudowę i przebudowę Świetlicy Wiejskiej.

Na pierwszy rzut oka wrażenie muszą robić inwestycję w bazę sportową, przypomnijmy , że w listopadzie 2018 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 mln 130 tys. zł. Tutaj należy wspomnieć o Zespole Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta, który skutecznie przygotował wniosek o dotację.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska inwestuje także w inne obszary tak by służyły one nie tylko młodemu pokoleniu, ale też starszym jak np. Klub Seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy.

 

Mini arena sportowa w Zebrzydowicach

Przy Szkole w Zebrzydowicach, powstała mini arena sportowa składająca się z kilku boisk do gier zespołowych: w centralnym miejscu powstało boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej, na boisku do piłki ręcznej zlokalizowano kort do tenisa, znajdą się tutaj też dwa boiska do piłki koszykowej, na których zaprojektowano też boiska do siatkówki i badmintona, całość o nawierzchni poliuretanowej.

Boiska otoczyła 4-torowa bieżnia o obwodzie 200m., zaprojektowano tez bieżnię torową na dystans 60 m. do biegów sprinterskich, a na przedłużeniu bieżni przewidziano skocznię w dal. Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 50% czyli 424 tys. zł.

Przy Szkole Podstawowej wykonano też parking, na budowę którego pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

O takie inwestycje zabiegała lokalna społeczność, dyrekcja szkoły a także Radny Marcin Ożóg i Sołtys Ireneusz Kowalczyk. Tym samym w Zebrzydowicach stworzona została infrastruktura, która jest wizytówką Gminy to: nowoczesna Szkoła, przebudowane Przedszkole, plac zabaw i fitness, nowy kompleks boisk sportowych i parking.

 

 

Nowa sala gimnastyczna w Barwałdzie Górnym

W Barwałdzie Górnym przy Szkole Podstawowej dobiegają końca prace związane z budową Sali Gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych 24 m x 14 m . Nowy obiekt zostanie połączony ze szkołą łącznikiem, znajdą się tam szatnie i siłownia. Całość prac wyniesie 2 mln 489 tys. zł, 50 % tej kwoty to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Warto w tym miejscu dodać, iż ustalenia i projekt obejmujący budowę nowej Sali gimnastycznej prowadzone były przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ścisłej współpracy z radnym Tadeuszem Wilkiem, sołtysem Jolantą Oleksy, dyrekcją szkoły, a także środowiskiem szkolnym i radą sołecką. Dzięki takiej współpracy udało się wypracować jak najlepsze rozwiązania.

 

Skatepark w Kalwarii Zebrzydowskiej

Urząd Miasta przekazał plac budowy Skateparku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zakres robót obejmuje: - splanowanie części terenu przewidzianego pod inwestycję - wykonanie płyty żelbetowej wraz z przeszkodami skateparku, - utwardzenie terenu w formie ciągów pieszych, - montaż lamp hybrydowych oświetlenia skateparku.

Inwestycję będzie realizowała firma TECHRAMPS Sp. z o. o., która specjalizuje się w budowie tego typu obiektów. Wartość robót budowlanych wg umowy wynosi 762 tys zł.

Wspólnie z inicjatorami budowy skateparku ustalono iż nowy obiekt – Skatepark powstanie w Kalwarii Zebrzydowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie „Orlika” tym samym teren ten będzie miał okazję by stać się miejscem gdzie dzieci i młodzież w jednym miejscu będą mogły aktywnie spędzać wolny czas.

 

Boisko w Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała również dotację w wysokości 168 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na remont i przebudowę boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej , przy Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka”. To kolejne boisko, na terenie Gminy, które zostanie przebudowane i zyska zupełnie nowy wygląd, tutaj też trwają prace związane z jego budową.

Powstanie tu boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 21 x 32 m, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, boisko zostanie też wyposażone w ławeczki dla drużyn, a także miejsce dla kibiców, boisko będzie też posiadało oświetlenie.

 

Trwają prace związane z budową Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przypomnijmy, że złożony przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wniosek otrzymał wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 mln zł, dzięki czemu w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce gminnej przy Alei Jana Pawła II powstanie Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

O powstanie takiego miejsca wnioskowali mieszkańcy, opiekunowie osób niepełnosprawnych, a także radni, w ostatnim czasie w skuteczną realizację tego projektu zaangażował się radny rady Miejskiej Marcin Zadora, a także radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński. Po raz kolejny potwierdziła się maksyma, że razem można więcej.

 

Rozpoczęły się też prace związane z powstaniem placówki Klub Seniora

Natomiast dzięki dotacji otrzymanej w ramach programu Senior+ z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł. Dzięki tym środkom w Kalwarii Zebrzydowskiej powstanie placówka Klub Seniora, miejsce to będzie dostępne dla seniorów.

W ramach tego zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska dokona remontu budynku przy ul. Partyzantów, zostaną tam przeprowadzone prace remontowe, budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, miejsce to zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt.

O realizację tego zadania zabiegał radny Zbigniew Kochach, który argumentował, iż w Kalwarii Zebrzydowskiej brakuje miejsca gdzie seniorzy mogli by się spotykać.

 

Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymana kwota wsparcia to 871 tys. 763 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji i środkom Gminy Kalwaria Zebrzydowska w budynku Biblioteki Publicznej dobiega końca gruntowny remont, wnętrze zostanie przebudowane a obiekt docieplony.