Inwestycje w Zebrzydowicach wizytówką Gminy

Dziś wielką radość przeżywają Zebrzydowice, uroczyście otwarto  nowo powstałe boisko wielofunkcyjne i parking szkolny, inwestycje już stały się wizytówką Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W ostatnim roku Gmina  Kalwaria Zebrzydowska dokonała tu  inwestycji o łącznej wartości 1 mln 224 tys. zł, pozyskując 646 tys. zł dotacji.

Tym samym w Zebrzydowicach stworzona została infrastruktura, która jest wizytówką Gminy to: nowoczesna Szkoła, przebudowane Przedszkole, plac zabaw i fitness,  teraz powstał nowy kompleks boisk sportowych i parking.

O takie właśnie inwestycje zabiegała lokalna społeczność, dyrekcja szkoły a także Radny Marcin Ożóg i Sołtys Ireneusz Kowalczyk. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Rada Miejska wsparli  oddane dziś do użytku inwestycje. Prace jakie tutaj dokonano były możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz: dotacji z Ministerstwa  Sportu i Turystyki a także Województwa Małopolskiego.

Dziś kompleks szkolny zwizytowali zaproszeni goście, Filip Kaczyński – radny wojewódzki mówił wprost, że takich obiektów zazdrości Zebrzydowicom cały powiat, w podobnym tonie wypowiadali się pozostali goście.

Oficjalnego otwarcia:  nowo powstałego boiska wielofunkcyjnego i parkingu przyszkolnego dokonali: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Filip Kaczyński, Radny Województwa Małopolskiego , Marcin Ożóg – radny miejski, Ireneusz Kowalczyk sołtys Zebrzydowic, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Dyrektor Szkoły Jadwiga Rusin, Anna Kozieł Przewodnicząca Rady Rodziców i uczniowie. Obiekty poświęcił ksiądz proboszcz  parafii św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach Stanisław Dolański i Brat Przeor Damian Wasylewicz z Konwentu Bonifratrów  św. Floriana w Zebrzydowicach.

Warto pamiętać, że wraz z początkiem nowej kadencji Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty mówił, iż jednym z priorytetów Gminy Kalwaria Zebrzydowska będzie rozbudowa bazy sportowej i szkolnej.

Staramy się realizować, składane publicznie deklaracje i dotrzymywać danego  słowa. Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę nie tylko ze zrealizowanych w Zebrzydowicach inwestycji służących głownie dzieciom i młodzieży, ale też z dobrej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a także z lokalną społecznością. Dziękuje za zaangażowanie  Marcinowi Ożógowi i Ireneuszowi Kowalczykowi, którzy są prawdziwymi ambasadorami Zebrzydowic – mówi Burmistrz Augustyn Ormanty

Inwestycje przebiegły tak sprawie dzięki pozyskanej dotacji, o które skutecznie wnioskował Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, który pozyskał dotację o łącznej wartości 646 tys. zł. Zespół złożył  do  Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie, w listopadzie 2018 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości  407  tys. zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego. 239 tys. zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego na budowę parkingu przy szkole w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Można śmiało powiedzieć że gmina Kalwaria Zebrzydowska po raz kolejny rozbiła bank. Niezmiernie się cieszę jako przewodniczący Komisji Sportu Sejmiku WM ale również osoba blisko związaną z Gminą Kalwaria Zebrzydowska gdyż stąd pochodzi mój Dziadek śp Jan Kłącz oraz moja Mama. Wspólne i skuteczne działania samorządowców procentują, a korzysta z tego lokalna społeczność a to cieszy najbardziej – mówi Filip Kaczyński radny wojewódzki

Wzruszenia i radości nie ukrywała też Dyrektor Szkoły im. Marii Konopnickiej  Jadwiga Rusin, która dziękowała za dokonane w szkole inwestycje, zapewniając, że  cała społeczność szkolna będzie się troszczyć  o obiekt sportowy. Dyrektor przekazała też symboliczny klucz do obiektu uczniom, którzy zaprezentowali swoje umiejętności sportowe.

To, że dzisiaj możemy się cieszyć z tak wspaniałych inwestycji jest przykładem na dobrą współpracę pomiędzy różnymi szczeblami władzy. Oczekiwania mieszkańców zgłaszane przez Nas do Pana Burmistrza, następnie przygotowanie przez Gminę projektów na najwyższym poziomie, a w efekcie końcowym niezbędna pomoc finansowa ze strony województwa i rządu. Taka współpraca daje możliwość realizacji zadań o których jeszcze parę lat temu nawet nie marzyliśmy. Dziękuje serdecznie Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy dziś uczestniczyć w tej uroczystości – mówi Sołtys Zebrzydowic, Radny Powiatowy Ireneusz Kowalczyk

 

Mini arena sportowa  w Zebrzydowicach

Przy Szkole w Zebrzydowicach, powstała mini arena sportowa składająca się z kilku  boisk do gier zespołowych: w centralnym miejscu powstało boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej, na boisku do piłki ręcznej zlokalizowano kort do tenisa, znajdą się tutaj też dwa boiska do piłki koszykowej, na których zaprojektowano też boiska do siatkówki i badmintona, całość o nawierzchni poliuretanowej.

Boiska otoczyła  4-torowa bieżnia o obwodzie 200m., zaprojektowano tez bieżnię torową na dystans 60 m. do biegów sprinterskich, a na przedłużeniu bieżni przewidziano skocznię w dal. Zostało wykonane dodatkowo oświetlenie boiska, na realizację oświetlenia uzyskano wsparcie miejscowego przedsiębiorcy w wysokości 50.000 zł.

Wykonawcą inwestycji  była firma Usługi Budowlane Roboty Ziemne Marian Pajdzik z Lubomierza. Wartość robót wyniosła 847.875 zł.   Na zadanie to Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” w kwocie 407.324 zł.

 

Parking przy Szkole

Rozbudowa obejmowała poszerzenie istniejącego parkingu, powstało 22 nowych miejsc, a na parkingu znajdzie się w sumie 50 miejsc parkingowych.

Dokonano zmiany konstrukcji miejsc parkingowych i jezdni manewrowej, rozbudowę ciągu pieszego i jego poszerzenie, wykonano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę placu manewrowego, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wymieniona została kanalizacja sanitarna przebiegająca pod parkingiem, - dokonano oznakowania poziomego na parkingu tj. oznaczenie miejsc parkingowych. Do nowo wybudowanego boiska poprowadzono dodatkowe dojście, które zostało wykonane z kostki betonowej.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 377.119,94  zł brutto.

Zadanie to zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Dzisiejsza uroczystość to efekt czteroletniej wspólnej pracy. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tak ważnych inwestycji dla mieszkańców Zebrzydowic i całej Gminy. Podziękowania należą się przede wszystkim Ministrowi Sportu i Turystyki, Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej, sponsorowi, radnym, urzędnikom, wykonawcom a także mieszkańcom którzy są inicjatorami pomysłów i byli także wsparciem przez cztery lata. Jak wspomniał sołtys Irek Kowalczyk jeszcze parę lat temu nawet nie marzyliśmy o boisku a co dopiero o parkingu. Dzisiaj mamy jedno i drugie. Na parkingu jest czysto i bezpiecznie, na boisku mieszkańcy mogą uprawiać sport i rozwijać swoje umiejętności w komfortowych warunkach. Zachęcam do korzystania – dodaje  radny Marcin Ożóg