Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że kolejne spotkanie dotyczące „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” prowadzone przez Panią Katarzynę Bryzek – Głównego Specjalistę – Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek), w godz. 12.00 - 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice w sali nr 11.

Spotkanie będzie poprowadzone w formie ogólnego zebrania informacyjnego dla wszystkich uczestników w godz. 12.00 - 14.00.

Następnie prowadzone będą indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych ww. programem, na które petenci będą przyjmowani według kolejności.