Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

[BIP] Zarządzenie nr 230/2020 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowiska dyrektorów szkół samorządowych

Aktualizacja: 7.04.2020 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 11 h ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzeniem nr 237/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., konkurs na dyrektorów szkól samorządowych tj.
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Zebrzydowicach
został  unieważniony.

Burmistrz
Augustyn Ormanty