Czyste Powietrze - nowe zasady

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r (piątek) nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji:
https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/

 

Ulotka informacyjna