Biuletyn Informacyjny Urzedu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2020 roku podobnie jak cała Polska i Świat zmagała się z pandemią koronawirusa, która zweryfikowała wszelkie nasze palny i zamierzenia. Najważniejszym zadaniem przed jakim stanęliśmy w minionym roku było ograniczenie rozprzestrzenia się koronawirusa na terenie gminy i zadbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Epidemia uszczupliła również przychody gminy, część inwestycji była zagrożona, jednak zbawienna niczym kroplówka dla lokalnego samorządu okazała się pomoc rządowa w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do Gminy Kalwaria Zebrzydowska trafiło 4 mln 122 tys. zł Dzięki otrzymanym środkom w gminie uda się zrealizować bardzo potrzebne mieszkańcom inwestycje. Zgodnie ze znanym powiedzeniem możemy powiedzieć, że "Przyjaciół poznaje się w biedzie".

Epidemia nie pokrzyżowała naszych ambitnych planów związanych  z remontami gminnych dróg. W ubiegłym roku zakończyły się prace związane z przebudową ważnej drogi gminnej łączącej dwie miejscowości Leńcze i Przytkowice oraz przebudowa ulicy Broniewskiego w Kalwarii. W minionym roku zrealizowaliśmy 32 inwestycje na drogach gminnych na łączną kwotę: 5 mln 177 tys. zł, tylko w 2020r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy 1 mln 868 tys. zł. Zrealizowaliśmy ważne i ambitne inwestycje.

W Państwa ręce oddaje Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Zawiera on podsumowanie minionego roku, ukazuje też mniejsze, ale równie ważne inwestycje z poszczególnych sołectw.

Chcę podziękować wszystkim, tym którzy wspierali naszą prace w tym wyjątkowo trudnym czasie, dziękuję wszystkim Radnym Rady Miejskiej, którzy wspierają realizowane inwestycje - mówi Burmistrz Augustyn Ormanty i dodaje W sposób szczególny w imieniu własnym oraz społeczności miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska składam serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie finansowe Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panom Wojewodom Piotrowi Ćwikowi i Łukaszowi Kmicie, Panu Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu, Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu.

Warto pamiętać, że w roku 100. urodzin Jana Pawła II, Papież Polak został ogłoszony Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Starania o uczynienie Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęły się pod koniec 2019 r. Na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska podjęła jednomyślnie w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałę z prośbą skierowaną do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o poparcie inicjatywy ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Ustanowienie Świętego Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej, to dla nas wszystkich wielki zaszczyt ale i wielkie zobowiązanie.

17 czerwca 2020 upłynęło 400 lat od śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego – fundatora „Polskiej Jerozolimy” założyciela miasta Kalwaria Zebrzydowska. Dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Małopolskiego, udało się zrealizować wyjątkowy projekt "Zebrzydowski 2020" upamiętniający postać fundatora miasta.

 

Biuletyn Informacyjny Urzedu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej  - DO POBRANIA

Ambitny rok w czasach epidemii