Tej drogi nie poznacie

Droga gminna łącząca Zebrzydowice ze Stanisławem Dolnym popularnie nazwana „Wudyka” w miejscowości Zebrzydowice w najbliższym czasie zyska zupełnie nowy wygląd, można śmiało powiedzieć że po wakacjach jej nie poznacie.

Remont tej ważnej drogi został podzielony na dwa etapy, w pierwszym zostanie wykonane oświetlenie, a w drugim droga zostanie gruntownie  przebudowana.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia, na odcinku blisko 1 km 500 m, zostanie wykonane oświetlenie, pojawi się 18 lamp LED.

W drugim etapie prac  zostaną przeprowadzone roboty budowlane, nastąpi całkowita przebudowa  drogi „Wudyka” na odcinku około 1 km 500 m.

Zakres zadania obejmować  będzie:  - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - wykonany zostanie  nowy drenaż drogi wraz z odwodnieniem.

Co najważniejsze droga zostanie poszerzona i tym samym stanie się bezpieczniejsza. Położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonane zostaną pobocza, nastąpi nowe oznakowanie drogi, pojawią się nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość prac wyniesie 1 mln 823 tys. zł, warto pamiętać, że 911 tys. zł Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała w formie dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.