Dyżur ekodoradcy WFOŚiGW w ramach Programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Dyżury ekodoradcy odbywają się w każdy czwartek w godz. 10:30 - 12:30 w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pokój nr 15 - piętro II. tel. kontaktowy 33 8766-004.

Doradca energetyczny z WFOŚiGW w Krakowie wyjaśni:

  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.
  • Jak obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku.
  • Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację.
  • Jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania.

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłow na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie www.wfos.krakow.pl