Nowe oświetlenie drogi gminnej

Droga gminna łącząca Zebrzydowice ze Stanisławem Dolnym popularnie nazwana „Wudyka” w miejscowości Zebrzydowice zyskała nowe oświetlenie, a niebawem zyska zupełnie nowy wygląd.

Wybudowana została  sieć napowietrzna oświetlenia oraz sieci kablowej 0,4kV na skrzyżowaniu z drogą nr 953 Skawinka – Kalwaria Zebrzydowska w Zebrzydowicach.

Zakres prac objął również wykonanie zasilania przewiertem przez drogę wojewódzka Kalwaria Zebrzydowska - Skawina.

Wykonawcą  oświetlenia był Zakład Elektroinstalacyjny Krzysztof Stopka z Krzęcina, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych wg umowy i aneksu do umowy wynosi 86.780,07 zł.

31 marca dokonano odbioru technicznego zakończonych prac, w którym udział wzięli Burmistrz Augustyn Ormanty, radni Rady Miejskiej Mirosław Faber, Marcin Ożóg, sołtysi Maciej Musiał,  Ireneusz Kowalczyk, inspektor nadzoru inwestorskiego Grzegorz Żuk, Wykonawca Krzysztof Stopka, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przedstawiciele Urzędu Miasta.