Harmonogram wywozu odpadów w roku 2016

 

 

 

PLIK DO POBRANIA: Harmonogram wywozu odpadów w roku 2016 dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Należność za odbiór odpadów komunalnych w roku 2016 płatna jest w ratach kwartalnych:

- za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,
- za II kwartał do dnia 15 maja danego roku,
- za III kwartał do dnia 15 września danego roku,
- za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.