Apel i prośba do mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz do ludzi dobrych serc o pomoc dla mieszkańców Mariupola

Mając na względzie przeprowadzoną przez Rząd Polski w dniu 23 listopada 2015 roku ewakuację grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, zameldowanych i faktycznie zamieszkałych w mieście Mariupol oraz w przylegających do niego rejonach, zwracam się z apelem o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia dla naszych Rodaków, a w szczególności o współpracę w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy.

Aktualnie osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przebywają w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gdzie mają zapewnione całodzienne wyżywienie.

W czasie tego pobytu będą uzyskiwać pozwolenia na pobyt stały, uczyć się języka polskiego i przygotowywać się do osiedlenia w Polsce.

Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszystkich uprawnieniach, z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego. Oznacza to również, że osoby te mogą legalnie mieszkać i pracować w Polsce.

Biorąc pod uwagę dotychczasową, sytuację życiową ewakuowanych osób, których życie i zdrowie było zagrożone ze względu na trwający we wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny, stworzenie im warunków do osiedlenia się na terytorium Polski jest zadaniem priorytetowym.

Uprzejmie proszę o przekazanie do tutejszego Urzędu możliwości oraz propozycji wszelkich form pomocy, jaką Państwo możecie zaoferować w zakresie gotowości do zapewnienia miejsca zamieszkania rodzinom polskiego pochodzenia ewakuowanym ze wschodniej Ukrainy. Sprawę proszę potraktować jako bardzo pilną.

Z ramienia Urzędu Miasta powyższą sprawę prowadzi Pan mgr inż. Sławomir Gołota, tel. 33/8766-439, lub 791-677-368.

 

Szczegółowych informacji dotyczących osób polskiego pochodzenia ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy oraz niezbędnych form pomocy uzyskać można w:

MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

DEPARTAMENT OBYWATELSTWA I REPATRIACJI

UL. STEFANA BATOREGO 5

02 – 591 WARSZAWA

TEL. 22/601 - 39 - 35,

TEL. 22/601 - 39 - 39,

TEL. 22/601 - 74 - 33