Nabór wniosków na dofinansowanie przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uprzejmie informuje, że Starostwo Powiatowe w Wadowicach rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie przeprowadzenia ponownej klasyfikacji gruntów położonych na terenach osuwiskowych po powodzi z 2010 r.

 

Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2, w terminie do 18.03.2016 r.

Szczegółowe informacji udziela Pani Ewa Kluza tel. 33 873 42 62.

 

Jednocześnie informujemy o nowym systemie informacji przestrzennej opracowanym dla gminy Kalwaria Zebrzydowska zlokalizowanym na stronie Urzędu Miasta poniżej z prawej strony. Podajemy link do strony kalwariazebrzydowska.e-mapa.net. Po włączeniu sytemu i rozwinięciu paska z warstwami z lewej strony, prosimy zaznaczyć warstwę PGI (otrzymaną z Państwowego Instytutu Geologicznego) wtedy zostaną wyświetlone wszystkie osuwiska na poszczególnych działkach.