Zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną

Od stycznia 2016 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wadowicach i w Andrychowie działają punkty udzielające darmowej pomocy prawnej. W styczniu i w lutym, w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie mieści się lokalny punkt darmowych porad prawnych, z porad adwokata lub radcy prawnego skorzystało już 35 stron, a 12 z porad organizacji pozarządowej.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć tutaj.