Informacja na temat zwalczania krocionogów

W związku z pojawiającymi się  informacjami dotyczącymi występowania na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska krocionogów – Urząd Miasta uprzejmie informuje o sposobach zwalczania  i eliminowania tych szkodników:

1. Działania profilaktyczno-higieniczne.

Mają one na celu niedopuszczenie do obecności i rozwoju szkodników na posesjach i w budynkach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zapewnienie owadoszczelności pomieszczeń oraz utrzymanie w czystości terenów wokół domostw. Staranne sprzątanie wpływa na niepokojenie krocionogów oraz usuwanie źródeł pożywienia, które mogłyby one wykorzystywać. Profilaktyka polega na tworzeniu warunków utrudniających owadom bytowanie: odcięciu dostępu do wody i pokarmu, likwidowaniu kryjówek, niedopuszczenie do powstania miejsc wylęgu larw.

Zatem na terenie wokół budynku należy:

  • Zadbać o właściwy stan higieniczno – porządkowy: regularne koszenie trawy, ścinanie gałęzi drzew przylegających do budynków – usuwanie pnączy z elewacji zewnętrznej,
  • szczelnie przykrywać pojemniki i kontenery na odpady i regularnie opróżniać ich zawartości,
  • usuwać z podwórek stare, zmurszałe deski oraz inne przedmioty stanowiące dla krocionogów ciemne, wilgotne kryjówki
  • usuwać natychmiast gnijące resztki produktów roślinnych

2. Metoda nieinwazyjna.

Polega na zwalczaniu szkodników sposobami naturalnymi, bez użycia środków chemicznych. Na przykład poprzez budowanie różnych pułapek nęcących z kawałków ziemniaków, buraków lub marchwi. Przynęty rozkłada się w odstępach 1-2 metrowych, w miejscu licznego występowania szkodników i cienko przykrywa ziemią. Należy je kontrolować co 3-5 dni, niszczyć krocionogi i przynęty powtórnie rozkładać.

3. Metoda inwazyjna

Polega na bezpośrednim zwalczaniu krocionogów środkami chemicznymi. Zaleca się wykonywanie zabiegów chemicznych przez profesjonalne firmy DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Kolejnym sprawdzonym zabiegiem jest wapnowanie gleby zasiedlonej przez krocionogi wapnem palonym.

Zgodnie z  artykułem prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza pt.: „Krocionogi, ich życie, szkodliwość i zwalczanie” - „cyt.: „Gdy z przylegających terenów (pola uprawne, trawniki, zaniedbany i „zagracony” teren) przedostają się krocionogi w pobliże zabudowań i wchodzą do budynków (np. do pomieszczeń zakładów przemysłu spożywczego i stanowią zagrożenie dla jakości wytwarzanych tam produktów), należy przeprowadzić zabieg opryskiwania wybranym produktem biobójczym. Opryskać należy zewnętrzne ściany budynków do wysokości 1 m i pas przylegającego terenu do fundamentu budynków o szerokości do 2 m. Następnie należy opryskać otwory wejściowe do budynków i korytarze, w miejscach styku ścian z podłogą. W razie potrzeby zabieg opryskiwania należy powtórzyć w odstępach kilkudniowych. Zatrute osobniki szkodnika usunąć z pomieszczeń i okolic budynku przy sprzątaniu.