Informacja WFOŚiGW w Krakowie w sprawie programów KAWKA i RYŚ

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przekazuje informację, dot. programu RYŚ oraz programu KAWKA część 3, która w dniu 04.05.2016 została umieszczona na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

http://www.wfos.krakow.pl/informacja-dot-programu-rys-oraz-programu-kawka-czesc-3