Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie