"Gościniec 4 żywiołów" zaprasza do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

Znana jest już lista zdań, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród pozytywnie ocenionych zadań znalazły się dwa projekty złożone przez Stowarzyszenie "Gościniec 4 żywiołów" z Lanckorony - projekt subregionalny pt. Zachodnia Małopolska - lubię to oraz projekt powiatowy pt. "Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej" - integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego. O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy Małopolski.

Zachęcamy do  pomocy w głosowaniu na projekty złożone przez "Gościniec 4 żywiołów" - można glosować na poniższe dwa projekty łącznie.

Głos elektroniczny można oddać na stronie bo.malopolska.pl., gdzie znajduje się szczegółowa lista projektów.
Dostępny jest także wzór karty do głosowania bezpośredniego lub korespondencyjnego.
http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Głosowanie trwa do 6 lipca 2016 r.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Małopolski, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia
Na zadanie o zasięgu powiatowym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany powiat, którego zadanie dotyczy.
Na zadanie o zasięgu subregionalnym głosować może jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.


Projekt SUBREGIONALNY SZACK019- Zachodnia Małopolska - lubię to W ramach projektu odbędzie się:
a) konkursy upowszechniające wiedzę o Małopolsce Zachodniej skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
b) imprezy: Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, Ziemniaczysko pod Lipowcem, Czar Pustyni, Smaki i Smaczki Małopolski Zachodniej oraz Spotkanie nad Przemszą,
c) kampania informacyjno-promocyjna,
d) rozbudowa strony internetowej Zachodnia Małopolska   Projekt  POWIATOWY

PKWAK016- "Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej" - integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego Realizacja projektu pn. „Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej – integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego” zaplanowana jest na 6 miesięcy (od kwietnia do września 2017 r. ). Zaplanowane działania to: Konkursy dla szkól z terenu powiatu wadowickiego, dla wszystkich grup wiekowych. Konkurs ekologiczny dla dzieci „Eko zabawka” – konkurs skierowany dla dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach konkursu dzieci będą mieć za zadanie wykonanie zabawek z materiałów, które pochodzą z recyklingu. Konkurs fotograficzny „Na szlaku architektury drewnianej” – konkurs skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zadaniem konkursowym będzie wykonanie fotografii ciekawego miejsca związanego ze szlakiem architektury drewnianej znajdującym się na terenie powiatu wadowickiego. Konkurs „Śladami przeszłości” – konkurs skierowany dla uczniów szkół licealnych z terenu powiatu wadowickiego. W ramach konkursu uczestnicy będą mieć za zadanie nagrać krótki film na temat ciekawego miejsca turystycznego swojego regionu, które warto zobaczyć. Kolejnym działaniem jest zorganizowanie Zlotu Turystów – rajd turystyczno – krajoznawczy, skierowany dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz drużyn harcerskich z powiatu wadowickiego. Impreza będzie zaplanowaną wędrówka po określonym terenie łącząca elementy gry terenowej, wycieczki. W ramach zadania zaplanowano organizację sportowej majówki „Piłkarska majówka”, impreza polegać będzie na rozegraniu meczy piłkarskich pomiędzy policjantami, strażakami, nauczycielami, księżami, pracownikami urzędów gmin, oraz drużyna pozostałych profesji. Następnym działaniem będzie organizacja Festiwalu Doliny Skawy, dzięki któremu lokalni producenci będą mogli zaprezentować rękodzieło i rzemiosło. Następnym działaniem będzie organizacja „Wesołego Autobusu” czyli organizacja wycieczek po powiecie wadowickim.