Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Małopolsce

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej poniżej przestawia opracowane przez „Gazetę Gdowianin” zestawienie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla wszystkich gmin i miast Województwa Małopolskiego.

 

Tabela zbiorcza została opracowana na podstawie informacji otrzymanych z gmin i miast Województwa Małopolskiego.

 

PLIK DO POBRANIA: Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego (pdf)