Dotacje na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, skierowanych głównie do organizacji pozarządowych, osób fizycznych oraz samorządu terytorialnego.

 

Już wkrótce LGD  będzie ogłaszać nabory wniosków o udzielenie wsparcia  na wdrażanie  operacji w

ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  - tz. projekty grantowe

skierowane  głównie do organizacji pozarządowych.

 

Pomoc na operację może być przyznana w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
  na budowie lub modernizacji targowisk
  ;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Wnioski składać można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”.
Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umów a następnie  realizacja grantów. LGD Gościniec 4 żywiołów rozpatruje Wniosek o płatność oraz sprawozdanie merytoryczne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność wypłacane jest Wypłata środków finansowych.

 

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

tel./fax (33) 843 62 18 e- mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020