Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod linie kolejowe

[25.04.2017]

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1160 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. prowadzone są postępowania administracyjne w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod linie kolejowe na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A., stanowiących:

 • działkę nr 68/4 o pow. 0,01 ha, położoną w Zborowicach, gmina Ciężkowice – obszar wiejski, powiat tarnowski,
 • działkę nr 57/5 o pow. 0,02 ha, położoną w Zborowicach, gmina Ciężkowice – obszar wiejski, powiat tarnowski,
 • działkę nr 57/3 o pow. 0,02 ha, położoną w Zborowicach, gmina Ciężkowice – obszar wiejski, powiat tarnowski,
 • działkę nr 2079/2 o pow. 0,0143 ha, położoną w Leńczach, gmina Kalwaria Zebrzydowska
 • obszar wiejski, powiat wadowicki
 • działkę nr 3603 o pow. 0,0579 ha, położoną w Stryszowie, gmina Stryszów, powiat wadowicki,
 • działkę nr 503/29 o pow. 0,0206 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków
 • Śródmieście, miasto Kraków,
 • działkę nr 502/18 o pow. 0,0538 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków
 • Śródmieście, miasto Kraków,
 • działkę nr 502/20 o pow. 0,0241 ha, położoną w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Kraków
 • Śródmieście, miasto Kraków,
 • działkę nr 271 o pow. 0,0015 ha, położoną w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze, miasto Kraków,
 • 1/6 część działki nr 13/54 o pow. 0,8428 ha, położoną w obrębie 9, jednostka ewidencyjna Kraków – Nowa Huta, miasto Kraków.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, zostaną wydane decyzje o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawnione podmioty.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz